Łosek


  • 📐 Wysokość: 868 m.n.p.m.

  • 📅 Data zdobycia: 2021-06-03

  • Pasmo górskie: Pasma Laskowskie