Caux


  • Średniowieczny gród z piaskowca

  • Prawa miejskie: Pierwsza wzmianka AD 880

  • 📅 Data wizyty: 2016-09-12

  • Jajo gryfa na dawnym Ryneczku