Lwów


Lwów - Ukraina
  • Główny ośrodek kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie

  • Prawa miejskie: Miasto założone w roku 1250 przez księcia Daniela I Halickiego

  • 📅 Data wizyty: 2013-09-24

  • Katedra ormiańskia z malowidłami Jana Henryka Rosena